ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

สามารถติดต่อสอบถาม สมัครงาน ผ่านเพจเฟสบุ๊ค หรืออีเมล

Sale Executive / พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, หรือสาขาการตลาดที่มีความรู้ในสินค้า Information & Technology ระบบ และซอฟต์แวร์
• มีประสบการณ์ด้านงานขายในสินค้าและโครงการเกี่ยวกับ IT
• มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ระดับองค์กรใหญ่ และระดับ International จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีโทรศัพท์ และรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีเงินเดือนประจำ (ตามโครงสร้างบริษัท) + ค่าโทรศัพท์, ค่าพาหนะ

รายละเอียดงาน
- เปิดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท
- ติดต่อและประสานงานการขาย เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท
- คนกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริษัท
- เดินทางติดต่อลูกค้า พร้อมทั้งการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทได้
- ทำเอกสารเพื่อนำเสนองานแก่ลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า
- รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการทำสัญญาแก่ลูกค้า
- บริหารจัดการงานขาย
- ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า

- สามารถออกต่างจังหวัดได้

**ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว มีความรู้ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

**สามารถเรียนรู้ Software ระบบของบริษัทได้

สนใจติดต่อได้ที่
คุณฐิติมา 093-7626602
E-mail : thitima@zchoolmate.com