1

ข่าวประกาศจากทางโรงเรียน

แสดงจำนวนข่าวที่ยังไม่ได้อ่านแสดงข่าวประกาศ
สามารถตอบรับได้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้

2

การลงเวลาเข้า / ออกโรงเรียน

ระบบลงเวลาครูและนักเรียน รวมไปถึงบุคลากร สามารถใช้งานได้ทั้งบัตรและลายนิ้วมือ มีรายงานสรุปการเข้าทำงาน

 • แสดงข้อมูลภาพรวมการลงเวลา
 • แสดงรายละเอียดการลงเวลา
 • แสดงข้อมูลรายวัน
 • สรุปสถิติการมา/สาย/ขาด/ลา
 • แจ้งเตือนเมื่อขาดโรงเรียนใกล้เกินกำหนด
3

การบ้านของนักเรียน

สามารถสั่งการบ้านและให้คะแนนได้ผ่านระบบ มีรายงานการส่งงานของนักเรียนทุกคน ทุกการบ้าน ไม่ต้องกลัวงานหาย

 • แสดงข้อมูลการวิเคราะห์การส่งการบ้าน
 • แสดงการบ้านที่นักเรียนได้รับ
 • แสดงข้อมูลการบ้าน
 • แสดงความสามารถการส่งการบ้านตรงเวลา
 • แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันส่งการบ้าน
4

ระบบลงทะเบียนเรียน

 • โรงเรียนสามารถเปิดวิชาบางวิชาให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนเรียนได้ เช่น วิชาชมรม เป็นต้น โดยสามารถแบ่งตามรายระดับชั้น และช่วงชั้น
 • นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน
 • โรงเรียนสามารถพิมพ์ผลการลงทะเบียน และรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนได้
5

ระบบชำระค่าเทอม/ค่าเบ็ดเตล็ด

โรงเรียนสามารถกำหนดรายการค่าเทอม หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อให้นักเรียนดาวน์โหลดใบชำระเงินผ่านธนาคาร และนำไปชำระผ่านธนาคารได้ทันที

ข้อดีสำหรับการใช้ระบบชำระ

 • โรงเรียนสามารถจัดการค่าใช้จ่ายแยกตามชั้นเรียนได้
 • ไม่ต้องเก็บเงินสด เพราะเงินอยู่ในบัญชีโรงเรียนเลย
 • แจ้งเตือนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้ทันที
 • ออกรายงานสรุปรายวัน รายเดือน รายเทอมได้
6

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

เพื่อให้การสมัครเข้าโรงเรียนเรียนสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน และสามารถพิมพ์ใบชำระและนำไปชำระผ่านธนาคาร

โรงเรียนประกาศข่าวสาร และแจ้งผลการสอบผ่านหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์,    อีเมลล์ และ SMS

ระบบสามารถคำนวนผลการสอบได้อัตโนมัติ หรือสามารถอัพโหลดผลสอบเองได้

ตั้งค่าวันเวลาการสอบได้

มีอัลกอริทึมในการคำนวน และวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ

7

ระบบห้องเรียน

เพื่อให้ครูได้โพกัสกับการสอนให้มากที่สุด เราจึงอำนวยความสะดวกแก่คุณครู ในการจัดการห้องเรียน, คาบเรียน, คะแนน และการบ้าน

เช็คชื่อนักเรียน

คุณครูสามารถเช็คชื่อนักเรียนภายในคาบเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น

สุ่มเรียกชื่อ

สามารถใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อสุ่มเรียกชื่อนักเรียนในการตอบคำถามได้

สร้างตารางสอน

ครูสร้างตารางสอนของวิชา และจะขึ้นที่สมาร์ทโฟนของทั้งคุณครู และนักเรียน

แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา

แจ้งเตือนคุณครู และนักเรียน เมื่อถึงคาบเรียน/สอน

ข้อมูลนักเรียน

นำเข้าข้อมูลจากระบบ ZchoolMate ทำให้คุณครูไม่ต้องวุ่นกับรายชื่อนักเรียน

Social Classroom

ให้คุณครู หรือนักเรียนสามารถโพสต์รูปภาพ, คำถาม, เกล็ดความรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ ได้

ส่งการบ้านออนไลน์

ครูสร้างการบ้าน และอัพโหลดการบ้านแบบออนไลน์ และสามารถให้คะแนนได้เลย

ให้คะแนนตัดเกรดผ่านระบบ

ครูสามารถให้คะแนนนักเรียนรายจุดประสงค์ หรือจากการบ้านได้