เกี่ยวกับระบบแชทกับผู้ปกครอง

ระบบมีความสามารถที่จะให้ผู้ปกครองสามารถพูดคุยกับครูประจำวิชา และครูประจำชั้นของบุตรหลานได้ผ่านทางระบบ ทำให้ผู้ปกครองและโรงเรียนใกล้ชิดกันมากขึ้น และทำให้ผู้ปกครองปรึกษาครูได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย