ระบบโรงอาหาร

ระบบโรงอาหาร สามารถแยกกับระบบสคูลเมทหลักโดยจะมี 3 ส่วนหลักคือ

  • ส่วนร้านค้า จะติดตั้งเครื่องอ่านบัตรนักเรียน เพื่อให้นักเรียนชำระเงิน
  • ส่วนโรงเรียน ให้โรงเรียนบริหารจัดการร้านค้าและรายได้ของโรงเรียน
  • ส่วนนักเรียนและผู้ปกครอง จะใช้สำหรับดูข้อมูลเงินคงเหลือ การใช้จ่ายเงิน และข้อมูลทางโภชนาการ

โดยโรงเรียนจะต้องใช้บัตรนักเรียนคลื่นวิทยุ และต้องติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ภายในโรงเรียน เพื่อเก็บข้อมูลยอดเงินของนักเรียน และต้องติดตั้งระบบร้านค้าให้ทุกร้านค้าอีกด้วย

ระบบโรงอาหาร - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หากสนใจระบบ สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่นี่ คลิกเลย!
หากต้องการทราบราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่ คลิกเลย!