ระบบแชทกับผู้ปกครอง

ระบบแชทกับผู้ปกครอง เป็นระบบที่ให้ผู้ปกครองสามารถพูดคุยกับครูประจำวิชา และครูประจำชั้นของบุตรหลานได้ผ่านทางระบบ ทำให้ผู้ปกครองและโรงเรียนใกล้ชิดกันมากขึ้น และทำให้ผู้ปกครองปรึกษาครูได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ตัวอย่างหน้าตาการแจ้งเตือน - ระบบแชทกับผู้ปกครอง