ระบบห้องเรียน

ระบบห้องเรียน เป็นระบบที่จะช่วยครูในการบริหารงานสอนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตารางสอน การเช็คชื่อในห้องเรียน การจัดการจุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชา การให้คะแนน การบ้าน และการตัดเกรด

ครูอาจารย์ สามารถใช้งานระบบได้ดังนี้

  • สร้างวิชาที่สอน
  • กำหนดหลักเกณฑ์การตัดเกรด
  • ตั้งค่าเปิดหรือปิดการให้ผู้ปกครองเข้าดูข้อมูลคะแนน และเกรด
  • กำหนดตารางสอน
  • กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือดึงข้อมูลมาจากปีการศึกษาก่อนหน้า
  • ให้การบ้านนักเรียน
  • สร้างหัวข้อคะแนนและให้คะแนน
  • ตัดเกรดนักเรียน

ผู้บริหาร สามารถดูสถิติและแนวโน้มคะแนนของนักเรียนแต่ละวิชา และภาพรวมได้ตลอดเวลา ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคุณภาพทางด้านวิชาการได้อีกด้วย

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถดูข้อมูลคะแนนของตนและบุตรหลานได้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ปกครองให้ความรู้นักเรียนเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาจากครูประจำวิชาได้อย่างทันท่วงที

ระบบห้องเรียน - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หากสนใจระบบ สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่นี่ คลิกเลย!
หากต้องการทราบราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่ คลิกเลย!