ระบบส่งข่าวสารและแบบตอบรับ

ระบบส่งข่าวสาร เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียน ส่งข่าวสารไปถึงมือผู้ปกครองได้อย่างทันท่วงที และโรงเรียนสามารถรับทราบได้อีกด้วยว่าขณะเวลานั้นๆ มีผู้ปกครองเปิดอ่านข่าวสารแล้วกี่คน หรือมีผู้ตอบรับใบตอบรับแล้วกี่คน ตอบอะไรบ้าง จะมีประโยชน์เช่น การเชิญประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนสามารถทราบได้ว่า มีผู้ปกครองตอบรับมาประชุมแล้วกี่คน ทางโรงเรียนจึงจัดเตรียมที่นั่งได้ตรงตามความต้องการ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนไปถึงมือผู้ปกครองและนักเรียนได้ผ่านทางการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองและนักเรียน และดูผลการเปิดอ่านและการตอบรับของผู้ปกครองและนักเรียน

ผู้บริหาร ใช้สำหรับดูข้อมูลสถิติการเปิดอ่านข่าวสาร และการตอบรับของผู้ปกครองและนักเรียน

ผู้ปกครองและนักเรียน ใช้สำหรับดูข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนผ่านทางสมาร์ทโฟนของตนเอง และส่งใบตอบรับได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เลยอีกด้วย

ระบบส่งข่าวสาร - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หากสนใจระบบ สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่นี่ คลิกเลย!
หากต้องการทราบราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่ คลิกเลย!