ระบบคลังข้อสอบและสอบออนไลน์

ระบบสอบออนไลน์ เป็นระบบรวบรวมคลังข้อสอบออนไลน์ของเฉพาะของโรงเรียน และสามารถซื้อข้อสอบจากคลังข้อสอบกลางได้อีกด้วย โดยหากโรงเรียนบริจาคชุดข้อสอบของตนเข้าสู่ระบบคลังข้อสอบกลาง โรงเรียนจะได้รับเหรียญเพื่อใช้ในการแลกซื้อชุดข้อสอบจากคลังข้อสอบกลางได้อีกด้วย (หรือสามารถซื้อชุดข้อสอบจากคลังข้อสอบกลางโดยใช้เงินจริงได้อีกด้วย)

ระบบยังอนุญาตให้นักเรียนเข้ามาทำข้อสอบ และวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบ ศักยภาพของผู้สอบ จุดอ่อน จุดแข็งของผู้สอบ และข้อมูลสถิติต่างๆ ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม