ระบบวิชาการ และงานทะเบียน

ระบบวิชาการ และงานทะเบียน เป็นระบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน และช่วยครูในการบันทึกข้อมูลหลักสูตร และจุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชาต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในระบบอื่นๆ อย่างเช่น ระบบลงเวลาใช้ข้อมูลทะเบียนนักเรียน ระบบห้องเรียนใช้ข้อมูลนักเรียน เป็นต้น

โดยข้อมูลนักเรียนจะรวมอยู่ที่ศูนย์กลางนี้ ทำให้เมื่ออัพเดทข้อมูลนักเรียน ระบบต่างๆ ก็จะได้รับข้อมูลที่อัพเดทแล้วไปใช้ ทำให้หมดปัญหาเรื่องของข้อมูลไม่อัพเดทเมื่อใช้ข้อมูลข้ามหน่วยงานภายในโรงเรียนอีกด้วย

หากสนใจระบบ สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่นี่ คลิกเลย!
หากต้องการทราบราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่ คลิกเลย!

ระบบวิชาการ - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน