ระบบชำระค่าเทอม และระบบบิล - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบชำระค่าเทอม และระบบบิล

ระบบชำระค่าเทอม และระบบบิล เป็นระบบที่จะช่วยฝ่ายการเงินของโรงเรียนจัดการเรื่องใบชำระเงิน อาทิเช่น ค่าเทอม เป็นต้น โดยระบบจะสามารถออกใบชำระเงินผ่านธนาคาร ใบชำระผ่านเค้าเตอร์เซอร์วิส หรือเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา เพื่อให้ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเดินทางมาชำระที่โรงเรียนเกิดสะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยในอนาคตระบบจะสามารถอนุญาตให้ผู้ปกครองชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านบัตรเครดิต พร้อมเพย์ หรือ QRCODE Payment เพื่อรองรับการใช้งานในยุค 4.0 อีกด้วย

เจ้าหน้าที่การเงิน สามารถสร้างใบชำระเงิน และสร้างใบเสร็จทั้งตามแบบมาตรฐานและ แบบของ สพฐ. ได้อีกด้วย

ผู้บริหาร ใช้สำหรับดูข้อมูลสถิติการชำระเงินทั้งภาพรวมรายวัน รายเดือน และรายเทอม

ผู้ปกครอง สามารถดาว์นโหลดใบชำระเงินได้เองผ่านทางระบบและนำไปชำระที่ธนาคาร และยังสามารถตรวจสอบสถานะ การชำระเงินผ่านระบบได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ : http://billing.zchoolmate.com

หากสนใจระบบ สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่นี่ คลิกเลย!
หากต้องการทราบราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่ คลิกเลย!