เกี่ยวกับระบบคะแนนความประพฤติ

ระบบคะแนนความประพฤติช่วยให้ครู สามารถบันทึกข้อมูลความประพฤติของนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยโรงเรียนสามารถตั้งค่าความประพฤติเบื้องต้นไว้ก่อนได้ และเมื่อครูจะให้คะแนนนักเรียน ก็สามารถเลือกจากที่โรงเรียนตั้งค่าไว้แล้ว โดยระบบยังช่วยโรงเรียนกับครูในการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของนักเรียน เพื่อให้ครูตักเตือนนักเรียนได้ทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์นักเรียนดี เพื่อใช้ในการให้ทุนหรือรับรางวัลนักเรียนประพฤติดีได้อีกด้วย

ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลความประพฤติของบุตรหลานได้ตลอดเวลา ผ่านทางโมบายแอพอีกด้วย และมีระบบแจ้งเตือนการได้รับคะแนนของนักเรียนอีกด้วยทำให้ผู้ปกครองไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญจากทางโรงเรียน

ตัวอย่างการแจ้งเตือน - ระบบคะแนนความประพฤติ