เกี่ยวกับระบบสมุดจดการบ้านออนไลน์

ระบบการบ้านออนไลน์ จะช่วยนักเรียนในการติดตามการบ้านค้างส่งของตนเองได้อย่างทันท่วงที และในส่วนของครูนั้นก่อนที่ครูจะให้การบ้าน ระบบจะแสดงข้อมูลภาระการบ้านของห้องเรียนนั้นๆ ก่อนที่ครูจะให้การบ้าน เพื่อลดภาระการทำการบ้านของนักเรียน และสามารถติดตามการส่งการบ้านของนักเรียนได้อีกด้วย

ครูอาจารย์ สามารถสร้างการบ้านให้นักเรียนทั้งห้องเรียน หรือรายบุคคลได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น และมีการแจ้งเตือนภาระการบ้านของนักเรียน ทำให้สามารถให้การบ้านที่ไม่หนักจนเกินไป และสามารถติดตามการส่งงานของนักเรียนได้อีกด้วย

ผู้บริหาร ใช้สำหรับดูข้อมูลสถิติการให้การบ้านของครู และอัตราการส่งการบ้านของนักเรียนอีกด้วย

ผู้ปกครองและนักเรียน ใช้สำหรับดูข้อมูลการบ้านค้างส่งของตนและของบุตรหลาน อีกทั้งผู้ปกครองยังสามารถให้ความรู้บุตรหลานในการบ้านได้อีกด้วย

ระบบการบ้านออนไลน์ - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หากสนใจระบบ สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่นี่ คลิกเลย!
หากต้องการทราบราคา หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่ คลิกเลย!